Monday, April 18, 2011

MINGGU 15 SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG

MENGADAKAN SEMINAR

DEFINISI SEMINAR

(séminar) perjumpaan utk berbincang atau bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu: pd tahun lepas, ia telah pergi menghadiri ~ utk membincangkan kedudukan kaum wanita; berseminar mengadakan seminar, meng­hadiri (menyertai) seminar: janganlah kita asyik ~ tanpa usaha lanjutan; menseminarkan membahaskan sesuatu per-kara, isu, dsb dlm seminar: perkara itu perlulah diseminarkan terlebih dahulu.

AKTIVITI SEMASA SEMINAR DIJALANKAN

MENGADAKAN PAMERAN

MINGGU 14 BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MENEROKA DAN MENGKLASIFIKASI CAKERA PADAT


JENIS CD ROM / CAKERA PADAT


MEMILIH CAKERA PADAT PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

Guru boleh memilih mana-mana bahan yang terdapat dalam cakera padat untuk tujuan pembelajaran bahasa Melayu. Langkah –langkah yang perlu diambil ialah seperti berikut:MENGGUNAKAN CAKERA PADAT DALAM AKTIVITI PENGAJARAN
       CD-ROM ini memberi kemudahan kepada pelajar dan guru dalam mengenali sajak khususnya pada sajak “Khatulistiwa”·         DEFINISImemberi definisi sajak serta biodata tokoh-tokoh dalam genre sajak
·         TEMAkemanusiaan, kebudayaan, alam sekitar, agama
·         NADA gita puja, satira, balada, roman, epigram, ode, elegy
·         GAYA BAHASA – imejan, simbolik, simile, personifikasi, metafora, pengulangan
·         ANALISIS SAJAKisi, tema, pengajaranMINGGU 13 MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN BAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MENGGUNAKAN ANIMASI PERKATAAN DAN OBJEK
POWERPOINT


PERKATAAN
OBJEK
MENCARI, MENGUMPUL, MENYESUAIKAN DAN
MENGGUNAKAN ANIMASI DARIPADA INTERNET


MEMANIPULASI ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN

Cara Memanipulasikan Animasi Dalam P&P Bahasa Melayu
1.    Tentukan tajuk P&P
2.    Cari animasi yang bersesuaian di dalam internet
3.    Kategorikan bahan-bahan tersebut
4.    Suaikan dengan perkataan  dan latar  animasi ke dalam Power point.
5.    Seterusnya, pilih animasi yang bersesuaian,
6.    Simpan hasil kerja


MINGGU 12 MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM MENCAPAIKEMAHIRAN BAHASA SUKATAN PELAJARAN BAHASAMELAYU SEKOLAH RENDAH

Mengarang ialah membuka dan menyelaraskan semua komponen media yang telah disediakan bagi aplikasi muktamad multimedia. Ini hanya dilakukan dengan menggunakan perisian yang digelar sebagai alat pengarangan.PERSPEKTIF ALAT PENGARANGAN


CARA-CARA MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM MENCAPAI KEMAHIRAN BAHASA
(*dengan menggunakan Power Point)


       APLIKASI PENYUNTINGAN BAHAN BAHASA MELAYU DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN

  Contoh karangan dipilih dan disunting ke dalam bentuk nota isi-isi penting menggunakan Power Point.


MINGGU 11 PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO

KONFERENSI SECARA ATAS TALIAN

Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video )
merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
Sidang video berbeza dari videofon  kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.

JENIS-JENIS PERSIDANGAN VIDEO


CONTOH PENGGUNAAN SIDANG VIDEO

KEBAIKAN MENGGUNAKAN TELESIDANG

*      Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa.
*      Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagan hieraki sektor korporat dan lain-lain sektor.
*      Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
*      Membuat keputusan dengan cepat dan spontan.
*      Mempertingkatkan komunikasi.
*      Perhubungan pensyarah dan pelajar lebih akrab.
*      Penambahbaikan kepuasan dalam pengajaran atau di tempat kerja.


KELEMAHAN MENGGUNAKAN TELESIDANG

*      Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
*      Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.


TRANSMISI SIDANG VIDEO


Teknologi sidang video berfungsi dalam tiga peringkat iaitu :
1. Cekup (capture),
- Kamera video digital menangkap imej dan mikrofon merakam bunyi audio.
- Kamera menukar video ke dalam format digital dan dihantar kepada perisian sidang video yangkemudiannya dimampatkan.
2. Mampat
- Perisian sidang video akan dimampatkan ke dalam bentuk digital.
- Satu untuk audio dan satu lagi untuk video dan dihantar kepada modem.
3. Siar
- Modem akan menukar tanda isyarat digital kepada analog supaya ia boleh disiarkan melalui talian telefon yang biasa.
- Perisian ini akan mentafsirkan kelajuan sambungan dan menentukan berapa banyak bingkai sesaat yang akan dihantar pergi dan balik.MENGADAKAN SIDANG VIDEO UNTUK MENGAJARKAN KEMAHIRAN MENDENGAR, BERTUTUR, MEMBACA, DAN MENULIS